Upratovanie a čistenie hrobov

Hroby sú posledným miestom odpočinku našich príbuzných, priateľov, známych. Časom sa tieto miesta vplyvom počasia a prírodných vplyvov zanesú prachom, machom, plesňou. Hroby po týchto zásahoch prírody vyzerajú zúbožene a potrebovali by ošetriť a vyčistiť, Časom vznikajú praskliny, cez ktoré sa “predierajú” rôzne buriny a tieto spôsobujú praskanie hrobových obrúb a platní. 

Ponúkame vám vyčistenie, upratanie a vyspravenie hrobových miest v okrese Brezno na všetkých cintorínoch. V cene je započítané odstránenie machom pokryté miesta, odstránenie 99% organických a anorganických nečistôt. Po dohode je možné natrieť hrob inpregnačným náterom, ktorý predĺži životnosť hrobu minimálne o dva roky. Náter odoláva machom, lišajníkom, poveternostným vplyvom. 

Základná cena je 

Jednohrob           od 35,-€       impregnačný náter 40,-€

Dvojhrob              od 60,-€       impregnačný náter 60,-€

Urnové miesto    od 25,-€       impregnačný náter 25,-€

Vyspravenie prasklín podľa veľkosti dohodou

Obnova písma od 1,-€ za znak všetkých veľkostí a farby – záruka 3 roky na životnosť farby

 


feng-shui-120x6004.jpg