VYPRATANIE BYTU

VYPRATANIE BYTU PO NEBOŽTÍKOVI

              
V živote nás stretnú rôzne nepredvídané situácie, ktoré nedokážeme
vyriešiť častokrát svojpomocne, prípadne nám v tom bránia aj morálne či
mentálne prekážky. Jednou z nich je aj úmrtie príbuzného, s čím sa
spájajú starosti po jeho odchode tam, kam si nikto žiadny majetok
nevezme.

               V prípade, že príbuzný žil v domácnosti
sám, jeho rodina častokrát nevie ako naložiť s nepotrebnými vecami,
nábytkom či ďalšími „pozostalosťami“. Váčšinou všetko vyhadzujú
do kontajnera, čím si ale môžu spôsobiť problémy, nakoľko nie všetko
patrí do komunálneho odpadu. Ak sa pozostalý príbuzný rozhodnú
nehnuteľnosť predať, je potrebné ju vypratať a vydezinfikovať, prípadne
vymaľovať.

               Pre takéto situácie máme pre vás
riešenie. Odvezieme nábytok, ošatenie, rôzne „príslušenstvo“ z bytu,
prípadne celej nehnuteľnosti, vykonáme kompletnú dezinfekciu všetkých
priestorov, v prípade potreby zabezpečíme vymaľovanie priestorov.

             
Po našom odchode zostane nehnuteľnosť pripravená k ďalšiemu užívaniu,
bez akýchkoľvek známok predchádzajúcich udalostí.

             K tejto práci sa staviame priamo, zodpovedne a s úctou.

 

VYPRATANIE NEHNUTEĽNOSTI

            
Ďalšou z naších služieb je aj vypratanie nehnuteľností v prípade kúpy,
kde treba uvoľniť priestory pre realizáciu ďalšieho bývanie.

            
Ponúkame vynosenie nábytku, vypratanie „bordelu“ po predchádzajúcich
obyvateľoch, prípadnú dezinfekciu všetkých priestorov.

             Zabezpečujeme prípadné maľovanie priestorov, ich úpravu či rekonštrukciu.


feng-shui-120x6004.jpg